Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
buildserver 859b3ceda8
Updated PGP signatures
před 2 měsíci
archetypes Initial website import and setup před 11 měsíci
content Update to reflect nano pi m4 has replaced an o-droid hc2 před 2 měsíci
data Initial website import and setup před 11 měsíci
gitconfig Update gitignore to not include python cache před 9 měsíci
layouts Initial website import and setup před 11 měsíci
static Updated PGP signatures před 2 měsíci
themes/beautifulhugo Force Plume RSS feed instead of hugo generated RSS před 4 měsíci
.gitignore Update gitignore to not include python cache před 9 měsíci
build.sh Initial website import and setup před 11 měsíci
config.toml Remove kanban links in favor of gitea před 3 měsíci
sign_pages.py Update signing key před 2 měsíci